MAT spectrum

MAT - DOLBY digital surround EX

Výpůjční řád

1. Obecné ustanovení
 1. Tento výpůjční řád se vydává pro potřeby a chod půjčovny DVD a Blu-ray disků.
2. Výpůjčka
 1. Fyzická osoba, která dovršila 18 let má právo na výpůjčku DVD a Blu-ray disků (dále jen "disky")
  v provozní době. Provozní doba je vyvěšena v sídle Půjčovny.
 2. Fyzická osoba si sama vybírá disky podle titulů nebo podle žánrů. Maximální počet půjčených nosičů je deset na jednu výpůjčku. Výpůjční doba se počítá na celé dny.
 3. Fyzická osoba je povinna vypůjčené disky vrátit poslední den výpůjční doby do 19.00 hodin. Překročení časového limitu je účtováno jako další výpůjční den.
 4. Disky se půjčují bez originálních obalů, které jsou však zákazníkům k dispozici na hlédnutí na Půjčovně. Půjčovna se tímto krokem brání poškození či ztrátě obalů.
3. Členství
 1. Každá fyzická osoba je povinna předložit při registraci platný občanský průkaz (dále OP). Pro potřeby Půjčovny z něj budou vypsány kontaktní údaje.
 2. Při výpůjčce disků zákazník obdrží doklad o zapůjčení, který obsahuje:
     - datum výpůjčky
     - tituly vypůjčených disků
     - výpůjční doba
 3. Do dokladu o zapůjčení se dále zapisuje:
     - jméno a příjmení
     - datum narození a rodné číslo
     - adresa trvalého bydliště
     - číslo OP
 4. Za registraci je účtován jednorázový nevratný registrační poplatek dle aktuálního ceníku.
 5. Registrace umožňuje zákazníkům půjčovat si disky bez nutnosti skládat vratné zálohy (viz dále).
 6. Jako potvrzení o registraci obdrží fyzická osoba členskou kartu, kterou je povinna předkládat při každé výpůjčce. Při ztrátě členské karty je člen povinen neprodleně informovat obsluhu Půjčovny.
 7. Vedení půjčovny se zavazuje nesdělovat žádné z poskytnutých údajů třetí straně.
4. Manipulační poplatky - půjčovné
 1. Manipulační poplatek (dále jen půjčovné) se platí při výpůjčce disků.
 2. Půjčovné se platí za každý výpůjční den.
 3. Výše půjčovného je určena ceníkem. Toto půjčovné je za každý výpůjční den a disk.
 4. Překročí-li fyzická osoba dohodnutou výpůjční dobu, manipulační poplatky činí 100% půjčovného (ve výši v den výpůjčky) za každý den z prodlení za každý jednotlivý disk.
5. Zálohy
 1. Registrovaným členům půjčovny není účtována žádná záloha za zapůjčené disky.
 2. Nečlenům je dle platného ceníku účtována vratná záloha za každý zapůjčený disk.
 3. Vybraná záloha se zapíše do dokladu o zapůjčení.
 4. Po včasném vrácení vypůjčených disků je zákazníkovi záloha vrácena v plné výši, 
  v případě pozdního vrácení je ze zálohy odečtena dlužná částka. 
6. Odpovědnost
 1. Fyzická osoba (zákazník) odpovídá za škodu vzniklou poškozením, odcizením nebo zneužitím disků, které převzala, a to po celou dobu držení vypůjčených disků svojí osobou, bez ohledu na zavinění.
 2. V případě škody je zákazník povinen ji uhradit v plné výši (v nákupní hodnotě DVD).
  Při vrácení vypůjčených disků je vracející povinen předat tyto disky obsluze a vyčkat než budou překontrolovány. Pokud tak neučiní, budou disky považovány i nadále za vypůjčené.
7. Závěrečná ustanovení
 1. Tento výpůjční řád nabývá platnosti a účinnosti 1.2.2018.
 2. Majitel půjčovny je oprávněn výpůjční řád jednostranně měnit a doplňovat. Platnost
  a účinnost změn a doplňků výpůjčního řádu nastává dnem jejich vyvěšení v sídle Půjčovny.

 


MAT aktualityREZERVACE VSTUPENEK
Rezervace vstupenek jsou možné pouze online přes internet, a to pouze pro držitele věrnostních slevových karet.
Telefonické rezervace
nejsou možné.
Online prodej zůstává beze změn. Děkujeme za pochopení.
Postup při online rezervaci najdete na této stránce vpravo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REZERVACE RESTAURACE
Zde ve sloupečku OBSAZENÉ TERMÍNY najdete nyní informace o datech, kdy má některá z našich restaurací zadáno pro uzavřenou společnost.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PŮJČOVNA DVD A BD:
Přehled půjčovného ZDE

KOMEDIE ZA POLOVINU
Ve dnech 3. - 9. 4.
si můžete všechny komedie
na DVD či Blu-ray discích
půjčovat za poloviční cenu.
DVD starší tituly 20 Kč
Blu-ray starší tituly: 25 Kč

SLEVA SE NEVZTAHUJE
NA NOVINKOVÉ TITULY.
Zde je odkaz na kompletní nabídku zlevněných titulů v akci.

Dále jsme TRVALE ZLEVNILI prvních 2 000 DVD
na cenu 15 Kč, tedy filmy evidenčních čísel 1 - 2000.

Ve dnech 10. - 16. 4. budou
ve slevě historické a životopisné filmy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OTEVÍRACÍ DOBA

RESTAURACE (suterén)
po-pá 9.00 – 0.00
so-ne 14.00 – 0.00

KAVÁRNA A PŮJČOVNA DVD
po-pá 10.30 – 21.30
so-ne ZAVŘENO

POKLADNA KINA
po-pá 16.00 – 21.00
so-ne 14.00 – 21.00
Na odpolední dětská a zlevněná představení je pokladna otevřena
30 minut před začátkem.
bonusy
Newsletter